Bid24.ro - Politica confidentialitate


DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT
POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
Cine suntem?
Protecția informațiilor tale personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luat angajamentul să respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de GDPR. Acest angajament de respectare a confidențialității va explica ce date cu caracter personal colectează ROFARMA SRL de la dumneavoastra, prin intermediul interacțiunilor noastre cu dumneavoastra și modul în care utilizăm datele respective.
Datele noastre de identificare sunt urmatoarele: ROFARMA SRL, Str. Dimitrei Cantemir, Nr 3, Roman, judeţul Neamţ, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J27/76/2004, C.U.I. nr.16081451, e-mail: rofarma.ro@gmail.ro, telefon: 0744624444 Ce sunt datele cu caracter personal?
Prin „date personale” se denumesc datele unice individuale, adică orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”), referitoare la nume, adresa email, Cod Numeric Personal, IP sau număr de telefon, etc. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Întotdeauna, când solicităm datele dvs. personale o să va explicăm scopul pentru care ne sunt necesare, unde păstrăm datele tale și cine are acces la ele. Bineînțeles, va informăm că oricând doriti, va punem la dispoziție informațiile pe care le deținem despre dvs și bineînțeles că le vom șterge dacă ne solicitati acest lucru iar legea ne pemite acest lucru.
Ce date personale colectam?
Colectam date cu caracter personal pentru a putea răspunde cu succes solicitărilor dvs si pentru indeplinirea obligatiilor legale.
Când te afli într-o relație de orice fel cu noi, este posibil să ne dai sau să primim din alte surse informații incluzând: nume si prenume, data si loc de nastere, numar de identificare national, loc de munca si ocupatie, numar de telefon, e-mail, date privind starea de sanatate, cont bancar, imagine.
Care este temeiul legal pentru prelucrarea acestor date?
Datele pe care ni le oferiti voluntar la momentul completarii fisei de inscriere sunt colectate si ulterior prelucrate in scopul de a face demersuri la cererea dvs (persoanei vizate) înainte de încheierea unui contract si pentru executarea contractului de servicii educationale, indeplinirea unei obligatii legale a operatorului, si interesul legitim al operatorului.
Care este scopul colectarii datelor si cum folosim informatiile dvs personale?
Puteti opta în legatura cu datele pe care le colectam. Atunci când vi se solicită să furnizati date cu caracter personal, aveti dreptul să refuzati. Nu sunteti obligat/ă să ne oferiti niciuna din informațiile de mai sus, însă dacă nu faceti asta, s-ar putea să fim in imposibilitatea de a incheia si ulterior furniza serviciile educationale solicitate. Datele pe care le furnizați prin fisa de inscriere sunt solicitate in scopul luarii in evidenta in sistemul national de educatie si sunt absolut necesare includerii in Sistemul Informatic Integrat al invăţământului din România, sistem ce furnizeaza servicii de gestiune completă a activităţilor sistemului educaţional preuniversitar din punct de vedere operaţional, tehnic, administrativ şi strategic. Imaginea este prelucrata in cadrul societatii in interesul legitim al operatorului pentru asigurarea securitatii spatiului, bunurilor si persoanelor.
Perioada de retentie a datelor Stocam datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor.
Cu cine partajam datele cu caracter personal?
Nu vom dezvalui informaţiile tale către terţe părţi, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimţământul dvs. Totusi, este posibil să dezvăluim informaţiile dvs către Furnizori de servicii externi societatii. Putem dezvălui informațiile dvs altor companii care ne furnizează servicii și acționează în calitate de persoane împuternicite. Aceste entități sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal si sunt tinute de prevederi contractuale sau legale specifice intre parti. Aceste entitati au o capacitate limitată de a utiliza informaţiile dvs, fiindu-le interzis sa utilizeze aceste date în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii;
Informațiile oferite de dvs, ce conțin date de identificare pot fi folosite pentru comunicări comerciale sau răspunsuri la solicitările trimise de dvs, iar în cazul unor solicitări legitime, vor fi transmise către autoritățile statului. În afara dezvăluirilor descrise în prezenta Politică de confidenţialitate, este posibil să transmitem informaţiile terţilor cărora consimţi sau soliciți să efectuăm o asemenea dezvăluire.
Ce drepturi ai ca persoana vizata?
Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental. Drepturile persoanelor vizate privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date: dreptul la informare și acces; dreptul de intervenție asupra datelor; dreptul la rectificare; dreptul la ștergerea datelor; dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri; dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere (www.dataprotection.ro).
Contact Daca ai nevoie de orice informații legate de site-ul sau serviciile ROFARMA SRL ne poți contacta la adresa rofarma.ro@gmail.com. CONSIMȚĂMÂNT Am luat act de informarea de mai sus ce mi-a fost furnizată și declar pe propria răspundere că: o Îmi dau consimțământul clar și neechivoc în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile menționate mai sus; o îmi consimțământul clar și neechivoc în vederea comunicării de mesaje cu caracter informativ cu privire la promotii si oferte;